Privacyverklaring

BusinessClub Prins Alexander, KvK-nummer24347720, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

BusinessClub Prins Alexander | Postbus 81140 | 3009 GC Rotterdam | +31 (0)10 - 421 46 13

Persoonsgegevens die wij verwerken

BusinessClub Prins Alexander verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Website
 • BTW nummer
 • Pasfoto
 • Bedrijfslogo
 • Inschrijving KvK
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BusinessClub Prins Alexander verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Relatiebeheer
 • Versturen van nieuwsberichten en uitnodigingen
 • Facturatie
 • U aanmelding voor evenementen
 • Uw bedrijfspresentatie op onze website
 • Leden met elkaar in contact brengen

BusinessClub Prins Alexander analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

BusinessClub Prins Alexander neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van BusinessClub Prins Alexander) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BusinessClub Prins Alexander bewaart uw persoonsgegevens, gedurende uw lidmaatschap, niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit binnen de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Delen van persoonsgegevens met derden

BusinessClub Prins Alexander verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BusinessClub Prins Alexander gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BusinessClub Prins Alexander gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social Media Share

Uitsluitend op de evenementenpagina’s zijn knoppen opgenomen om de evenementen te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, LinkedIn, Google+ en Twitter. Deze functie plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van de verschillende Social Mediakanalen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BusinessClub Prins Alexander en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Indien u een relatie met ons heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BusinessClub Prins Alexander wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BusinessClub Prins Alexander neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Wij zorgen voor passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
 • Met partijen waar BusinessClub Prins Alexander mee samenwerkt bij de verwerking of het bewaren van gegevens worden verwerkingsovereenkomsten afgesloten conform de AVG
 • Als er een datalek is, wordt daar binnen 72 uur na ontdekking melding van gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn gegaan, óf waarbij het niet valt uit te sluiten dat persoonsgegevens verloren zijn gegaan
 • Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding (SSL Beveiligingscertificaat) waarmee wordt bereikt dat de gegevens die u op onze website invult (bijvoorbeeld uw inschrijving voor een lidmaatschap of evenement) op het internet wordt versleuteld. Hierdoor zal alle informatie tijdens het transport tussen webserver en de internetbrowser vertrouwelijk blijven en niet leesbeer zijn voor derden.

 

Hoe kunt u controle uitoefenen op verwerking van uw gegevens?

 • U kunt bij de secretaris van de Businessclub Alexander inzicht vragen in gegevens die wij van u hebben opgeslagen
 • Indien gewenst kun u wijzigingen doorgeven of het verzoek indienen voor het wissen van uw gegevens

Wat moet u nog meer weten?

 • Privacy statement: op de website van Businessclub Alexander vindt u het actuele privacy statement
 • BusinessClub Prins Alexander zal zich te allen tijde conformeren aan de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG)

Aanpassen privacy statement: Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Download privacybeleid BCPA

BusinessClub Prins Alexander
Dinkel 5 | 3068 HB Rotterdam | T 010 421 46 13 | F 010 421 48 87 | E