Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor bedrijven en organisaties met een vestiging in de Deelgemeente Prins Alexander of nabijheid. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.

Door het aanmeldingsformulier via de website in te vullen en te verzenden, kunt u zich aanmelden voor de BusinessClub Prins Alexander. U ontvangt zo spoedig mogelijk een welkomstpakket.

  1. Het lidmaatschap bedraagt € 275,00 exclusief BTW per jaar.
  2. Het tweede lidmaatschap bedraagt € 206,25 (= 75% van 1.) excl. BTW per jaar.
  3. Het lidmaatschap voor starters bedraagt € 137,50 (= 50% van 1.) excl. BTW per jaar.

Download hier het huishoudelijk reglement

Download hier de akte van oprichting

Bedrijfsgegevens
Vul de bedrijfsnaam in aub
Vul het adres in aub
Vul de postcode in aub
Vul de plaats in aub
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Vul het telefoonnummer in aub
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Vul een geldig e-mailadres in aub
Geef het aantal medewerkers aan aub.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Gegevens contactpersoon
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Please specify your position in the company
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Invalid email address.
Geeft u toestemming voor opname van uw adres- en e-mail gegevens in de ledenlijst van de BusinessClub? De ledenlijst kan door de leden gebruikt worden voor netwerk doeleinden (zie HuisHoudelijk Reglement).
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Lidmaatschap

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is.


Gegevens 2e lid
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Please specify your position in the company
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Invalid email address.
Ongeldige invoer
Invalid email address.
Het lidmaatschap staat op naam van de onderneming. De erkende vertegenwoordiger van het bedrijf/instelling, blijkend uit een recente inschrijving van de KvK (niet ouder dan één jaar) of een ander formeel document welke is geautoriseerd door de directie. De door de directie erkende vertegenwoordiger is tevens de contactpersoon voor informatie over de BCPA. U kunt de hiervoor genoemde stukken hieronder uploaden:
Ongeldige invoer

BusinessClub Prins Alexander
Dinkel 5 | 3068 HB Rotterdam | T 010 421 46 13 | F 010 421 48 87 | E